• Dánsko- WMOC Kodaň 2018

HANÁ Orienteering

Místo

Dánsko

Dánsko, jehož oficiální název je Dánské království (Kongeriget Danmark) se nachází se v jižní části Skandinávie. Jedná se o suverénní stát, který je členem EU. K Dánsku oficiálně přísluší i autonomní území Faerské ostrovy a Grónsko, které však mají vlastní samosprávu a nejsou členy EU. Hlavním městem Dánska je Kodaň (København). Počet obyvatel dosahuje 5,6 milionu, z toho více než 600 tisíc žije v hlavním městě ( i přilehlými aglomeracemi žije v Kodani přes 1,2 milionů obyvatel). V Dánsku se platí dánskými korunami (1DKK = 3,4 CZK)

Dánsko se rozkládá z větší části na Jutském poloostrov, důležitou část území pak tvoří také stovky přiléhajících ostrovů. Celkem 443 ostrovů má vlastní jména a 1419 ostrovů má rozlohu více než 100 m2.  Dánsko je převážně nížinné, nejvyšší hora Møllehøj má pouhých 170 m. Dánské království je konstituční monarchií, královnou je Margrethe II. Skutečnou zákonodárnou moc zajišťuje parlament, který má 175 členů. Po dvou zástupcích mají v parlamentu také Faerské ostrovy a Grónsko.  Dánsko je členem EU a od roku 1949 ukončilo neutralitu a stalo se členem NATO. 

Kodaň

Kosmopolitní dánská metropole leží u úzkého průlivu oddělujícího Dánsko od Švédska. Kdysi byla jen rybářskou vesnicí, ale díky poloze na důležité obchodní trase, získala na významu. Místní název København  pochází ze dánského spojení købmandenes havn, tj. přístav obchodníků. Někdejší hlavní město nejen Dánska, ale i Norska a Švédska, je příjemným městem s útulnými kavárnami a restauracemi, s mnoha paláci, věžemi, vodními kanály a muzei. Jeho ulice jsou zaplněné více lidmi než auty (třída Størget je nejdelší pěší zónou na světě) a pohybuje se tu také mnoho cyklistů. Známým symbolem Kodaně je socha Malé mořská víly. Proslavilo ji ale také pivo Carlsberg a zábavní park Tivoli. Z památek, které by neměly uniknout vaší pozornosti, je třeba jmenovat zámek Christiansborg (dnes sídlo parlamentu), řadu královských rezidencí (např. Rosenborg), grandiózní kostel Marmorkirke i nejstarší dosud fungující vojenskou pevnost v Evropě (Kastellet). I ve středu města je hodně zeleně a několik parků. Máte-li půlhodinku času, podívejte se na pořad České televize Na cestě (po Kodani).

Přehledná mapa Kodaně

Hillerød

Hillerød je čtyřicetitisícové město ve východním Dánsku, sídlo regionu Hovedstaden. Nejznámější památkou Hillerødu je někdejší královský zámek Frederiksborg (Frederiksborg Slot), stojící na třech ostrůvcích uprostřed Zámeckého jezera Slotsø. Jeho dnešní podoba pochází z počátku 17. století. Zasloužil se o ni Kristián IV., který se zde narodil a stejně jako jeho otec Frederik používal Fredesiksborg jako královské sídlo. Po rozsáhlém požáru, který budovu v 19. století postihl, byl zámek díky dobročinným sbírkám opraven a dnes slouží jako národní muzeum.

Helsingør 

Helsingør je přístavní město na severovýchodě Sjællandu. Leží při severním ústí mořského průlivu Øresund naproti o něco většímu švédskému městu Helsingborg, vzdálenému jen 4,5 km, což představuje 20 minut plavby trajektem. Helsingør, ačkoliv má pouhých 60 000 obyvatel je díky své poloze významný dopravní uzel. Helsingør je známý i díky zámku Kronborg, mohutně opevněné pevnosti patřící od roku 2000 mezi památky UNESCO. Byl založen dánským králem Erikem VII. Pomořanským jako malá pevnost Krogen. Ta měla sloužit k vybírání cla za průjezd Øresundskou úžinou a pro tyto účely byla mj. vybavena i soustavou děl připravených ke střelbě. Díky vybraným penězům bylo možné v 16. století přestavět původní hrad na renesanční zámek Kronborg. Zámek se stal inspirací i pro Williama Shakespeara, který zde umístil děj svého nejznámějšího díla Hamlet. Příběh o kralevici dánském a jeho pomstě za smrt svého otce. Místo přejmenoval v díle však přejmneoval na Elsinore, název pro Angličany snesitelnější. Zámek byl později využit i jako kulisa při natáčení filmové verze Hamleta.

Přehledná mapa Helsingøru