• Izrael – Mediterranean Championship 2015

HANÁ Orienteering

Program

Předběžný program akce
program

1. den – po příletu na nejvíce střežené letiště světa -Ben Gurion Airport v Tel Avivu, se vypůjčenými auty (které nás budou vozit po zbytek pobytu) pojedeme ubytovat do hotelu Olympia, který se nachází v centru města, několik desítek metrů od jedné z mnoha Tel Avivských pláží. Po krátkém odpočinku nás čeká prohlídka historické části, jinak moderní izraelské metropole, starého přístavu Jaffo. Vyzkoušíme typickou „košer“ večeři v jedné z mnoha zdejších restaurací a užijeme si večerní prohlídku úzkých uliček a historických budov v přístavní části.

2. den dopoledne navštívíme další památky a zajímavosti neoficiálního hlavního města Izraele – náměstí Jicchaka Rabana, kde byl na stejnojmenného ministerského předsedu spáchán atentát v roce 1995, Bílé město – funkcionalistickou čtvrt zapsanou mezi památky UNESCO, promenáda kolem bílých pláží středozemního moře atd. Po obědě vyrazíme do Mizry, kde nás čeká první závod Mediterranean Championships – odpolední závod ve sprintu. Ubytování máme zajištěno v centru závodů , jímž je kibuc Mizra nedaleko Nazarethu.

3. den ráno začneme 2. etapou mistrovství, tentokrát na klasické trati. Závodit se bude v prostorách, původně mapovaných pro Mistrovství Evropy dorostu, které se ale nakonec konalo v Portugalsku, takže zdejším ochotným pořadatelům zůstala jen trpká vzpomínka na neprofesionální jednání delegátů IOF a …také právě kvalitní mapa z dílny Zdeňka Lenharta. Po závodech pojedeme na výlet do jednoho z hlavních poutních míst Svaté země – města Nazarethu, místa kde vyrůstal Ježíš Kristus. Hlavními zastávkami pak budou některá z poutních míst jako: bazilika Zvěstování Panny Marie, která stojí na místě, kde archanděl Gabriel sdělil Marii, že porodí Ježíše, kostel Sv. Josefa s jeskyní (bydlištěm) svaté rodiny, či Kána Galilejská. Po prohlídce města budeme spěchat, abychom si před setměním užili úžasné výhledy na Jizre’elské údolí z biblické hory Tábor.

4. den nás čeká poslední etapa mistrovství. O dobré připravenosti borců ze stáje Haná orienteering nemůže být pochyb, takže si počkáme na vyhlášení vítězů, zazpíváme Izraelskou hymnu – Hatikva, a s radostí příjmeme pozvání na piknik od některého z mnoha spřátelených klubů. Po skončení závodu vyrazíme ke Galilejskému jezeru, místem mnoha událostí z bible. Zde se ubytujeme v hotelu Karei Deshea. Večer, jestli nás nedostihne únava z třídenních závodů, bude možnost prohlídky města Tiberias.

5. den nás už od rána čeká nabitý program, v okolí Galilejského „moře” je toho totiž k vidění opravdu hodně. Začneme návštěvou
Tabghy, kde si prohlédneme baziliku Rozmnožení chlebů a ryb, místa jednoho ze zázraků Ježíše Krista. Přejdeme řeku všech řek – biblický Jordán se zastávkou v Yardenitu, tradičním místě křtů na řece Jordán. Odpoledne vyjedeme na Golanské výšiny, kde na nás dýchne atmosféra, nedávných bojů o toto sporné uzemí. Ohromí nás však všudepřítomné rozkvetlé stromy a keře , neboť jedině v tomto období (konec února) jsou Golany zelené – pak už sem přichází horké léto, které vše „spálí“ . Z bývalých vojenských pevností se otvírají výhledy na zasněžené pohoří Mt. Hermon ( 2814 m n.m.). Po vrcholcích Golanů objedeme Galilejské „moře” a na zpáteční cestě se vykoupeme v termálních lázních Hamad Gader na hranicích s Jordánskem. Pomyslnou třešničkou bude obří krokodýlí farma, která je součástí termálů Hamad Gader.

6. den nás čeká velká změna, přesuneme se totiž z rozkvetlých hor do vyprahlé pouště kolem Mrtvého moře, nejnižšího geografického bodu na zeměkouli. Cestou do pouště navštívíme nejstarší trvale osídlené město světa Jericho, ležící v Palestině – kromě exkurze k základům starých přes 10 000 let nakoupíme na místním trhu třeba levné datle, které patří mezi nejlepší na Blízkém východě. Za předpokladu, že všechno půjde podle plánu, uděláme krátkou zastávku v unikátním pravoslavném chrámu sv. Jiří, který je z části vytesán do skály v údolí Vádí Kelt. Odpoledne nás už čeká koupání (nikoliv plavání) v Mrtvém moři, a výlet lanovkou na pevnost Masadu, jedno z nejdůležitějších míst pro židovský národ, chráněnou památkou UNESCO. Tato pevnost umístěná na vrcholu skalního útesu, nabízí krásné výhledy jak na Mrtvé moře, tak i na pozůstatky římských táborů ze začátku našeho letopočtu. Večer můžeme strávit procházkou po přímořském letovisku Ein Bokek, nebo v hotelových lázních s teplou vodou z Mrtvého moře.

7. den ráno se přesuneme do hlavního města Izraele Jeruzaléma. Cestou do hotelu Gate Jerusalem, kde budeme ubytováni navštívíme palestinskou východní část města . Snad jedinou opravdu význačnou památkou této palestinské části města je totiž Betlém, chrám narození Páně – místo, kde se narodil Ježíš Nazaretský. Po ubytování v hotelu (v již Izraelské části města) se vydáme jednou ze sedmi historických bran do starého města Jeruzaléma, projdeme Křížovou cestu, zastavíme se u chrámu Božího těla, Zdi nářků, a když budeme mít štěstí a bezpečností složky ve městě dovolí tak se podíváme i na Skalní dóm na Chrámové hoře. Zpáteční cestou do hotelu se občerstvíme na hlavní Jeruzalemské tepně Yafo street, plné barů a obchodů.

Poslední den s ohledem na odlet zpátečního letadla vyrazíme buď přímo na letiště, nebo navštívíme památky, které jsme předchozí den nestihli, jako Olivová hora, Getsemanská zahrada, kostel všech národů, či mešita Al- Aksá.