• Vasaloppet 2023

HANÁ Orienteering

Závody

Informace k 99. ročníku Vasova běhu

Startovní číslo a data čip: Každý závodník obdrží startovní číslo a elektronický čip, které musí mít v průběhu celého závodu. Nálepky a štítky pak slouží k převozu věcí se startu do cíle (míst k převlékání)

Závodní pravidla: Klasická technika. Jízda volnou technikou se penalizuje diskvalifikací. Dále je striktně zakázána chůze podél stop s lyžemi v ruce. (vyjímku tvoří pouze sjezdy, kdy závodník lyže sundat může). Závodník má dále povinnost odhazovat odpadky jen v místech pro odhazování odpadků určená – koše na checkpointech, označená zóna pro odhazování odpadků mezi checkpointy a místo, kde stojí závodníkův doprovod, který je pak za sběr odpadků odpovědný, nedodržování pravidel se může trestat časovou penalizací. Poslední důležité pravidlo se týká maximální výšky hůlek, které smí dosahovat maximální výšky 83 procent výšky závodníka (v obutých lyžařských botách).

Věci ze startu: Věci na převlečení zabalte do tašky/ batohu (chraňte před případným průnikem vody) a označte přiloženým  štítkem. Takto zabalené zavazadlo vhoďte do přepravního kontejneru/automobilu, před vstupem do startovního koridoru. Pro předzávodní oblečení použijte plastovou tašku, kterou dostanete zároveň se startovním číslem . Sáček zanechte v označeném místě u kraji startovní vlny. Sáček můžete přímo naložit do přepravního automobilu, před vstupem do startovních vln. Pozor: Přepravní automobily jsou označeny barvou a rozpětím startovních čísel. Vložte tedy věci do správného automobilu.

START: Start je otevřen od 05:30. Každý závodník musí být na startu nejpozději 07:45. Každý závodník má elektronický čip, v kterém je nahrána jeho startovní vlna, do ostatních nebude vpuštěn. Ostrý start je pak v 08:00.

KartaStartplatsSalen_2017_2000px

Trať: Cedule s odpočtem zbývajících km, jsou rovnoměrně rozmístěny po celé trati Vasova běhu. Dbejte zvýšené opatrnosti při přejíždění mezi stopami, držte se v prvé stopě a nechávejte volnou stopu po levé straně na předjíždění.

Časové limity: Pro pokračování v závodu, je nutné projet checkpointy v rozmezí těchto časů:

Smågan před 10:30
Mångsbodarna před 12:15
Risberg před 13:30
Evertsberg před 15:00
Oxberg před 16:30
Hökberg před 17:40
Eldris před 19:00

(každý závodník je povinnen opustit checkpoint do deseti minut po časovém limitu. Za velmi špatného počasí, se mohou časové limity změnit. Pro závodníky, kteří dorazí po časovém limitu, bude zorganizován transport do Mory)

Občerstevní: Na traťi bude rozmístěno 7 občerstvovacích stanic (slouží zároveň i jako checkpointy)
Na startu v Sälenu bude k dispozici voda

V cíle je pak k dispozici voda a džus + snack.

Ski Servis: Pořadatelé nabízejí přemazání + drobné opravy na checkpointech. Na checkpointech je k dipozici i WC

První pomoc: První pomoc je k dispozici na startu, všech checkpointech i v cíli. (na startu od 05:00, v cíli od 11:30 do 20:15)

Nedokončení závodu: Pokud se závodník rozhodne nepokračovat v závodě, je povinen tuto informaci sdělit na jednom z checkpointů (medical service) pořadatelům zde předá čip, a ti je zaregistrují a zorganizují transport do Mory.

Cíl: Elektrický čip, zaznamená cílový čas v okamžiku projetí cílovou branou. Po příjezdu se řiďte pokyny pořdatelů a nezapomeňte vrátit čip pořadatelům (za nevrácený čip je poplatek 200 SEK). Při východu z cílového prostoru obdrží každý závodník pamětní medaili.

Úschovna lyží: Po závodě si můžete uschovat lyže v označené úschovně, která funguje do 22:00 a využít možnosti sprch, večeře, či navštívit Vasaloppet veletrh v okolí cílového prostoru

Sprchy, občerstvení, převlékání: Sprchy, občerstvení (v ceně startovného) a věci z cíle jsou k dispozici na dvou místech v Moře. Místa jsou dostupná pravidelnými linkami autobusů, které pendlují mezi Prästholmens IP a školou St Mikaels.řiďte se pokyny pořadatelů, pro nástup do správného autobusu. V místě najdete i převlečení ze startu, označeného stejně jako vaše startovní číslo.

 

Diplom: Po závodech si může každý závodník vyzvednout diplom za dokončení závodu (případně dokoupit i svůj profil a rám k diplomu) do 21:00.

Medaile: Medaili každý účastník závodu. Medaile jsou rozdávány ve 3 různých podobách. 1. za umístění ( zlatá stříbrná a bronzová pro první tři závodníky a závodnice) 2. za výkon , kdy má na medaili  nárok každý, kdo dokončí závody v čase vítěze+50% jeho času (ženy a muži zvlášt) – např.: čas vítěze 2:00:00 = 3:00:00 pro získání medaile. Medaile se získává automaticky, při dosažení času v místě cíle. a poslední 3. typ je za účast, teda pro všechny závodníky, kteří dokončí 90 kilometrovou výzvu.

Výsledky: Výsledky budou zveřejněny na webové stránce vasaloppet se po skončení závodu. Mezičasy budou k dispozici ze startu a z checkpointu Mångsbodarna, Evertsberg, Hökberg, Eldris.

Toalety: Toalety jsou k dispozici na startu, v cíli a na všech checkpointech.

Kompletní propozice (v anglickém jazyce) najdete na stránkách www.vasaloppet.se